Welkom op de website voor de Landelijke Contactdagen!

Op D.V. zaterdag 10 maart 2018 wordt de 7e landelijke contactdag gehouden in de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Anklaarseweg 71, Apeldoorn.

Ds. V. d' Assonville zal de dag inleiden onder het thema:

Levensheiliging in de praktijk van elke dag

Het onderwerp zal verder worden besproken.
De jongelui van het voortgezet onderwijs krijgen de gelegenheid samen op te trekken.
Voor de jongens en meisjes van de basisschoolleeftijd is er een apart programma.

Er is tijd voor ontmoeting, muziek en samenzang.

De contactdag begint om 10:30 uur met koffie/thee/fris.

De sluiting staat gepland om 14:30 uur daarna is er nog een gezellig samenzijn tot 15:30 uur.

Wij hopen op een fijne, opbouwende dag voor ieder persoonlijk, voor de kerken en bovenal tot eer van onze God. We hopen van harte dat u/jij er ook bij kunt en wilt zijn!

Voor meer informatie kunt u altijd mailen naar: info@landelijkecontactdagen.nl

Financiƫle ondersteuning kunt u overmaken op IBAN nummer NL64ABNA0499960106 t.n.v. St. Gereformeerd Maandblad o.v.v. Landelijke Contactdag GKN