Welkom op de website voor de Landelijke Contactdagen!

Op D.V. zaterdag 19 maart 2016 wordt de 5e landelijke contactdag gehouden in de kerk ‘Noorderlicht’ te Wezep. Er zal weer gezorgd worden voor een gevarieerd programma voor alle leeftijden. Br A Altena zal de dag inleiden en met ons gaan nadenken over Romeinen 12:1,2 onder het thema:

Leven met God

Het onderwerp zal na de lunch eerst plenair en daarna in workshops of in een groepsbespreking worden uitgediept. Verschillende onderwerpen uit de lezing zullen dan aandacht krijgen.

De jongelui van het voortgezet onderwijs krijgen de gelegenheid samen op te trekken.
Voor de jongens en meisjes van de basisschoolleeftijd is er een apart programma.

Er is tijd voor ontmoeting, muziek en samenzang. Tussen de middag staan soep en broodjes klaar.

Gedurende de hele dag is de crèche open.

De contactdag begint om 10.30 uur, vanaf 10.00 uur is er koffie/thee/fris.

De sluiting staat gepland om 15.30 uur daarna is er nog een gezellig samenzijn tot 16.00 uur.

De leden van de Werkgroep Landelijke Contactdagen hopen op een fijne, opbouwende dag voor ieder persoonlijk, voor de kerken en bovenal tot eer van onze God. We hopen van harte dat u/jij er ook bij kunt en wilt zijn!

Voor meer informatie kunt u altijd mailen naar: info@landelijkecontactdagen.nl

Financiële ondersteuning kunt u overmaken op IBAN nummer NL64ABNA0499960106 t.n.v. Landelijke Contactdag GKN