Welkom op de website voor de Landelijke Contactdagen!

Op D.V. zaterdag 9 maart 2019 wordt de 8e landelijke contactdag gehouden in de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Anklaarseweg 71, Apeldoorn.

Ds. Hoogendoorn zal de dag inleiden onder het thema:

Christenvervolging, ver weg of ook dichterbij?

Het onderwerp zal verder worden besproken.
De jongelui van het voortgezet onderwijs krijgen de gelegenheid samen op te trekken.
Voor de jongens en meisjes van de basisschoolleeftijd is er een apart programma.

Er is tijd voor ontmoeting, muziek en samenzang.

De contactdag begint om 10:00 uur met koffie/thee/fris.

De sluiting staat gepland om 15:30 uur daarna is er nog een gezellig samenzijn.

Voor meer informatie over de dag invulling, klik dan hier.

Wij hopen op een fijne, opbouwende dag voor ieder persoonlijk, voor de kerken en bovenal tot eer van onze God. We hopen van harte dat u/jij er ook bij kunt en wilt zijn!

Voor meer informatie kunt u altijd mailen naar: info@landelijkecontactdagen.nl

Het richtbedrag is € 13.00 p.p. Het geld kan overgemaakt worden op NL64ABNA0499960106 t.n.v. Gereformeerd maandblad, onder vermelding van Landelijke contactdag GKN