Landelijke contactdag 2022

Dit jaar hopen we zo de Heere wil onze tiende LCD te houden! Een jubileum dus. Dat is iets om dankbaar voor te zijn! Het is bepaald geen eigen verdienste.

Na twee vreemde jaren waarin er veel op ons afkwam, mogen we weer bij elkaar komen. We zijn er bij bepaald dat niets vanzelfsprekend is, en dat we zomaar belemmerd kunnen worden in het samenkomen!

Dit jaar hebben we als thema “Geloofsvrijheid  in Nederland” gekozen. We leven in een inmiddels seculier land. Geloven in de Schepper van hemel en aarde, die de absolute zeggenschap over ons leven heeft, wordt als achterhaald beschouwd. En zelfs meer dan dat. Vanuit de overheid, ook op Europees niveau, wordt er geprobeerd een ideologie aan ons op te dringen, die haaks staat op wat ons in de Bijbel geleerd wordt. Al langere tijd is dit vrij sluipend gebeurd. Maar het wordt steeds duidelijker dat, als God het niet verhoedt, deze ideologie op den duur geen andere mening naast zich zal verdragen. Zijn we er ons van bewust wat dit betekent voor ons leven als christen in kerk, school en maatschappij? Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Zijn we bereid om als het moet daarvoor te lijden?

Graag willen we met elkaar over dit onderwerp nadenken. Ds. Drost zal hierover een lezing verzorgen. Na de lunch hopen we d.m.v. (onder andere) workshops over geloofsvrijheid in verschillende terreinen van het leven, hierover met elkaar door te spreken. Zie https://landelijkecontactdagen.nl/workshops/ voor een overzicht van de workshops waar u uit kunt kiezen.

Dit jaar willen we ook onze broeders en zusters van de DGK, en de gemeenten uit Bunschoten-Spakenburg en Rijnsburg e.o. uitnodigen. Nu we op weg zijn naar eenheid lijkt het ons een goed idee om elkaar beter te leren kennen. Daar is deze dag een goede gelegenheid voor.

D.V. 14 mei  heten we u vanaf 10.00 uur van harte welkom in de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn. Het officiële programma begint om 10:30 uur.

In de ochtend wordt de lezing gehouden.

Voor de basisschoolkinderen zal er een eigen programma zijn.  Voor de jeugd van 12-16 jaar is er in de middag een eigen bespreking. Voor de allerkleinsten zal er een crèche zijn.

U hoeft geen brood mee te nemen. Wij zorgen voor eten en drinken.

Om 15:30 uur is het officiële programma afgelopen. Daarna is er nog gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

We vinden het fijn als u aan ons doorgeeft dat u komt. Dit i.v.m. de te regelen lunch. Wilt u zich aanmelden, en aangeven met hoeveel personen u komt? Wilt u daarbij als u kinderen in de crècheleeftijd hebt die daarvoor aanmelden. Dit kan tot  7 mei via deze website.

Uiteraard is het niet mogelijk om deze dag zonder kosten te organiseren. Omdat de landelijke contactdag een particulier initiatief is, zijn we afhankelijk van uw bijdrage.

Het richtbedrag is  € 10.00 p.p. Het geld  kan overgemaakt worden op NL64ABNA0499960106 t.n.v. Gereformeerd maandblad , onder vermelding van Landelijke contactdag GKN.

Verder zal er op de dag zelf een collecte worden gehouden.

We hopen dat we velen  van u mogen ontmoeten en elkaar mogen opbouwen onder de zegen van de Heere!

Datum:             14 mei

Tijd :                  10:00 uur- 15:30 uur

Locatie:             Jacobus Fruytier scholengemeenschap

                             Anklaarseweg 71  Apeldoorn

Aanmelden:     www. landelijkecontactdagen.nl

De Werkgroep Landelijke Contactdagen.