Landelijke contactdag 2021 geannuleerd!

De contactdag op 9 oktober gaat helaas niet door. De huidige maatregelen voor evenementen maken het onmogelijk om de contactdag ook echt een dag van ontmoeting te laten zijn. Daarom heeft de werkgroep  besloten om de contactdag D.V.  in het voorjaar van 2022 te houden. We hopen en bidden dat het dan weer mogelijk zal zijn. De hierboven vermelde informatie over onderwerp en spreker blijven wel gelden.

Werkgroep landelijke contactdagen