9 maart 2019

Algemeen

GKN Landelijke contactdag 2019

Dit jaar hebben we als thema: Christenvervolging, ver weg of ook dichterbij?
Vervolging, dat is toch iets wat alleen maar in landen gebeurt waar een dictatuur heerst? Tenminste dat is vaak de gedachte. Maar is dat wel zo? Hoe is Europa zich op dit gebied aan het ontwikkelen? Gaat dat ons ook raken? Dat zijn vragen die het meer dan de moeite waard zijn om over na te denken. Om wakker te blijven, of misschien te worden. Om elkaar op te scherpen en te bemoedigen op de reis die we samen maken naar het Vaderland.
Ds. Hoogendoorn hoopt over dit onderwerp een referaat te houden.

D.V. 9 maart heten we u vanaf 10.00 uur van harte welkom in de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn. Het officiële programma begint om 10:30 uur.
In de ochtend wordt het referaat gehouden. In de middag hopen we dit onderwerp in groepen te bespreken aan de hand van vragen en stellingen. Voor de basisschoolkinderen en voor de jeugd van 12 -16 jaar zal er de hele dag een eigen programma zijn. De 16 + jeugd heeft de keus om 's middags met leeftijdgenoten de vragen te bespreken, maar zij mogen zich natuurlijk ook aansluiten bij de volwassenen. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Om 15:30 uur is het officiële programma afgelopen. Daarna is er nog gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

We vinden het fijn als u aan ons doorgeeft dat u komt. Dit i.v.m. de te regelen lunch. Wilt u zich aanmelden, en aangeven met hoeveel personen u komt. Dit kan via de website, of het aanmeldingsformulier bij u in de kerk.

Uiteraard is het niet mogelijk om deze dag zonder kosten te organiseren.
Het richtbedrag is € 13.00 p.p. Het geld kan overgemaakt worden op NL64ABNA0499960106 t.n.v. Gereformeerd maandblad , onder vermelding van Landelijke contactdag GKN.
Verder zal er op de dag zelf een collecte worden gehouden.