LCD 2020

Dit jaar is het thema voor de landelijke contactdag ‘Kerk en jongeren’, een actueel onderwerp waarbij veel ter sprake kan komen wat betreft ervaring en beleving van jong en oud. We hebben ds. De Jager bereid gevonden om hierover te spreken onder de titel “Boomer en Beamer”

Er is een enorm verschil tussen de wereld waarin de generatie van de, zeg maar, ‘boomers’  opgroeide, en de wereld waar de jongeren van nu in opgroeien. Dat betekent dat de generaties soms wel erg ver bij elkaar vandaan staan. Ook in de kerk. Dat er misschien wel een kloof is gegroeid, mee doordat er de laatste tijd steeds meer doelgroepgericht gewerkt wordt. Hoe bereiken we elkaar, en begrijpen we elkaar dan nog? 

De onderliggende vraag is: Hoe houden we de jongeren in de kerk? Tegelijk weten we dat wij dat niet kunnen! Maar het is belangrijk om er oog voor te hebben dat we wel aan elkaar gegeven zijn. Dat we samen kerk van Christus zijn. Dat betekent ook dat we ons zullen moeten verdiepen in elkaars leefwereld. En over en weer naar elkaar willen luisteren en van elkaar willen leren.