Praktische informatie

D.V.  7 maart heten we u vanaf 10.00 uur van harte welkom in de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn. Het officiële programma begint om 10:30 uur.

In de ochtend wordt het referaat gehouden. Verder hopen we dit onderwerp in groepen te bespreken.
Voor de basisschoolkinderen en voor de jeugd van 12 -16 jaar zal er een eigen programma zijn. 
Voor de allerkleinsten is er een crèche.

Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Om 15:30 uur is het officiële programma afgelopen. Daarna is er nog gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

We vinden het fijn als u aan ons doorgeeft dat u komt. Dit i.v.m. de te regelen lunch. Wilt u zich aanmelden, en aangeven met hoeveel personen u komt. Wilt u daarbij als u kinderen in de crècheleeftijd hebt die daarvoor aanmelden. Dit kan tot 29 febr. via de website, of het  aanmeldingsformulier bij u in de kerk.

Uiteraard is het niet mogelijk om deze dag zonder kosten te organiseren. Omdat de landelijke contactdag een particulier initiatief is, zijn we afhankelijk van uw bijdrage.

Het richtbedrag is  € 13.00 p.p. Het geld  kan overgemaakt worden op NL64ABNA0499960106 t.n.v. Gereformeerd maandblad , onder vermelding van Landelijke contactdag GKN.
Verder zal er op de dag zelf een collecte worden gehouden.

We hopen dat deze dag opnieuw een goede dag mag worden onder de zegen van de Here, waarin we elkaar mogen bemoedigen en meenemen op de weg naar de grote Toekomst.