LANDELIJKE CONTACTDAG 2023

Dit jaar hopen we zo de Heere wil de LCD op 25 maart te houden.
We hebben als thema “GODS VERBORGEN OMGANG” gekozen. En dit zal gaan over bevinding.

Voor velen onder ons is psalm 25 een hele bekende psalm:

Gods vertrouwelijk’ omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont,
daar de Heer aan zijn beminden
zijn verbondsgeheimen toont…..

Wie kent die woorden niet! Het is zo vertrouwd. We hebben het zo vaak gezongen. Toch is voor ons bevinding misschien wel iets wat niet zo in onze genen zit. Vaak werd geloven zo rationeel beleefd! Het is misschien wel een beetje eng: bevinding. Toch is er een voluit Bijbelse kant aan. Geloven doen we toch als het goed is met heel ons hart, onze ziel en ons verstand. Er is op “bevinding” soms wel het nodige aan te merken. Soms brengt het Gods kinderen in onzekerheid. Maar we kunnen als orthodox-gereformeerden veel leren van de bevindelijk-gereformeerden over geloof en twijfel, geloof en gevoel en de omgang met de Heere. Het leek ons goed om hier eens met elkaar over door te praten.
Ds. H. Drost zal dit jaar opnieuw de lezing verzorgen en daarin dit onderwerp met ons bespreken. Verder zal in de middag dit onderwerp verder uitgediept worden. Hierbij kan er weer gekozen worden uit workshops met deelonderwerpen, of een bespreking van vragen met ds. Drost.

Net als vorig jaar willen we ook onze broeders en zusters van de DGK, en de gemeenten uit Bunschoten-Spakenburg en ’t Harde uitnodigen.

We heten u vanaf 10.00 uur van harte welkom in de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn. Het officiële programma begint om 10:30 uur.
In de ochtend wordt de lezing gehouden.
Voor de basisschoolkinderen zal er een eigen programma zijn. Voor de jeugd van 12-16 jaar is er in de middag een eigen bespreking. Voor de allerkleinsten zal er een crèche zijn.
U hoeft geen brood mee te nemen. Wij zorgen voor eten en drinken. Alleen mensen met een dieet vragen we zelf brood mee te nemen. Er zal wel gluten/lactosevrije koek en soep zijn.
Om 15:30 uur is het officiële programma afgelopen. Daarna is er nog gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

We vinden het fijn als u aan ons doorgeeft dat u komt. Dit i.v.m. de te regelen lunch. Wilt u zich aanmelden, en aangeven met hoeveel personen u komt? Wilt u daarbij als u kinderen in de crècheleeftijd hebt die daarvoor aanmelden. Dit kan tot en met 18 maart via de website.

Uiteraard is het niet mogelijk om deze dag zonder kosten te organiseren. Omdat de landelijke contactdag een particulier initiatief is, zijn we afhankelijk van uw bijdrage.
Het richtbedrag is € 10.00 p.p. Voor kinderen hoeft niet betaald te worden. Het geld kan overgemaakt worden op NL64ABNA0499960106 t.n.v. Gereformeerd maandblad , onder vermelding van Landelijke contactdag GKN.
Verder zal er op de dag zelf een collecte worden gehouden.

We hebben al veel gezegende contactdagen gehad. Ook dit jaar hopen dat de Heere ons weer een bemoedigende en opbouwende dag geeft!

Werkgroep Landelijke Contactdagen.